Centrum szkoleniowo-doradcze "Pancernik"

O MNIE

Szanowni Państwo

Nazywam się Karina Pasternak - jestem Głównym Specjalistą ds. BHP, Pełnomocnikiem/Audytorem Systemu Zarządzania Środowiskowego ISO 14001 , Inspektorem ds. P.Poż. oraz Instruktorem P.Pomocy.

Od zawsze interesowałam się przepisami Prawa w zakresie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy ,P.POZ ,P.POMOCY oraz Zarządzaniem  środowiskowym.

Zdobyta wiedza umocniła mnie w przekonaniu, że są to sprawy, którymi chcę się zajmować w życiu!  Studia wyższe na WSB w Poznaniu na kierunku Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higiena Pracy, ukończyłam z bardzo dobrym wynikiem. Chcąc podnieść swoje kompetencje oraz kwalifikacje zawodowe, móc w jeszcze lepszym stopniu spełnic  Państwa oczekiwania - postanowiłam zdobyć uprawnienia Pełnomocnika/Audytora ds. Zarządzania środowiskowego ISO 14001, Inspektora.P.POZ oraz Instruktora P.POMOCY

Pragnąc pomóc Pracodawcom z wywiązywaniem się z nałożonych obowiązków (art. 237§2 KP), Ustawa Prawo o ochronie środowiska (Art. 3 ust. 20 lit. a) w stosunku do pracodawców, zajmuję się kompleksową obsługą Firm w zakresie BHP, P.POŻ,P.POMOCY, ISO 14001 i KADR.

Od 2009 roku zajmuję się problematyką Bezpieczeństwa i Higieny Pracy. Wykonuję wszystkie zadania służby BHP, m.in.:

 • realizację szkoleń z zakresu BHP,
 • wdrażanie procedur bezpieczeństwa w Firmie/Budowie, 
 • przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania warunków i zasad BHP,
 • kontrolowanie i analiza stanu BHP 
 • przeprowadzanie audytów wewnętrznych,
 • nadzór zgodności procedur i dokumentacji bhp, p. poż, ochrony środowiska , 
 • prowadzenie rejestrów, dokumentacji związanej z wypadkami przy pracy oraz  chorobami zawodowymi, 
 • statystykę wypadków przy pracy,
 • opracowywanie oceny ryzyka zawodowego,
 • współpracę z organami kontroli PIP, PIS, Medycyną Pracy
 • pełnienie NADZORU BHP NA BUDOWIE

W związku z wymaganiami prawnymi w zakresie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, P.POŻ, Zarządzania środowiskowego, ISO 14001 oraz Kadr - pragnę zaoferować Państwu kompleksowe usługi w w/w zakresie , w zakresie Bezpieczeństwa pożarowego oraz szkoleń z Pierwszej Pomocy w systemie miedzynarodowym IFACC m.in:

-szkolenie dla dzieci

-szkolenie podstawowe BASIC

-szkolenie /kurs ratowników przedmedycznych(przeznaczony dla osób pełniących rolę osoby wyznaczonej do udzielania p.pomocy, m.in mistrzowie, brygadziści, inni)

-inne

Główny Specjalista ds. BHP

Pełnomocnik Systemu Zarządzania ISO 14001

Audytor Systemu Zarządzania ISO 14001

Inspektor P.POŻ

Instruktor P.Pomocy  

Karina Pasternak