Centrum szkoleniowo-doradcze "Pancernik"

ISO-14001 Środowisko

AUDYTY Systemu Zarządzania Środowiskowego ISO 14001

Planowanie systemu zarządzania środowiskowego:
 • określenie polityki środowiskowej organizacji oraz plan jej realizacji;
 • określenie w odniesieniu do specyfiki działań organizacji wszystkich zobowiązań prawnych dotyczących ochrony środowiska;
 • wyznaczenie celów i zadań środowiskowych wynikających z polityki środowiskowej organizacji oraz opracowywanie programu ich realizacji.
Wdrażanie elementów systemu zarządzania środowiskowego, w tym:
 • współpraca z osobami odpowiedzialnymi za realizację polityki środowiskowej w przedsiębiorstwach;
 • opracowanie niezbędnej dokumentacji systemowej (procedury i instrukcje), dotyczącej działań mogących mieć istotny wpływ na środowisko;
 • zidentyfikowanie i dokumentowanie działań mających wpływ na środowisko, z uwzględnieniem potencjalnych sytuacji awaryjnych;
 • kontrolowanie działań, zapewnienie zgodności z wymaganiami normy ISO 14001;
 • sprawdzanie funkcjonowania SZŚ ISO 14001.
Sprawdzanie funkcjonowania systemu zarządzania środowiskowego ISO 14001:
 • prowadzenie monitorowania i pomiarów efektów działalności środowiskowej;
 • podejmowanie działań korygujących i zapobiegawczych;
 • audytowanie systemu ISO 14001;
 • dokonywanie przeglądów funkcjonowania systemu zarządzania środowiskowego.