Centrum szkoleniowo-doradcze "Pancernik"

Kadry

OUTSOURCING KADR

  • Przygotowanie dokumentacji związanej z nawiązaniem i trwaniem stosunku pracy;
  • Przygotowanie dokumentacji związanej z umowami cywilnoprawnymi;
  • Zakładanie i bieżąca aktualizacja teczek personalnych;
  • Sporządzanie dokumentacji związanej z rozwiązaniem umowy o pracę (wypowiedzenia, świadectwa pracy);
  • Rozliczanie urlopów wypoczynkowych;
  • Rozliczanie zwolnień lekarskich;
  • Monitoring aktualności badań lekarskich;
  • Monitoring szkoleń BHP;